Witamy w serwisie gieldarow.pl

Konto

Posiadanie konta umożliwi ci dodawanie darmowych ogłoszeń!

Rejestracja

Jeśli nie posiadasz konta, możesz się zarejestrować»

Logowanie
Przypomnij hasło!

Rozwojem budownictwa mieszkaniowego powinny zająć się wyspecjalizowane podmioty

Lista ogłoszeń
2017-01-18

Minął termin konsultacji projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe. Ustala on zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na cele wspierania budownictwa mieszkaniowego. Powołuje również do życia nową państwową osobę prawną – Narodowy Fundusz Mieszkaniowy.

Projekt przewiduje, że poza pierwszym rokiem funkcjonowania Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, w którym będzie on działał dzięki dotacji państwowej, w kolejnych latach działania Funduszu powinien on już sam na siebie zarabiać. Proponując jednak niskie, oderwane od standardów rynkowych ceny, może okazać się, iż zarobki Funduszu nie będą generowały przychodów pozwalających na pokrycie ponoszonych przez niego kosztów działalności w całości i wypracowanie zysku, a wymagać będą dalszego inwestowania w Fundusz przez państwo.

Co więcej, trudno sobie wyobrazić, aby realizacji planowanych inwestycji zaczęła przynosić jakiekolwiek przychody już po pierwszym roku działalności Funduszu. W przypadku trudności w uzyskiwania potencjalnych kredytów bankowych, może okazać się, że jedyną możliwością sprawnego funkcjonowania Funduszu będzie dalsze przekazywanie wspomnianych dotacji.

Pewne obawy budzi również fakt niejakiej konieczności oddania gruntów do Funduszu, przez spółki Skarbu Państwa, dla których nieruchomości te niekiedy stanowią o sile ich majątku.Zdaniem BCC, ocena nowej ustawy zależy również od rodzaju gruntów, które będą przekazywane do Funduszu. Obecnie nie jest wiadome, o jakich dokładnie gruntach mowa, czy ich lokalizacje pokrywają się z mapą popytu na mieszkania, czy grunty te znajdują się na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (bez miejscowych planów procesy inwestycyjne znacznie się wydłużają).

Brak tej wiedzy uniemożliwia ocenę rentowności planowanych inwestycji, szczególnie przy założeniu, iż ceny tych mieszkań mają być niskie (choć wskazać należy, iż z projektu ustawy nie wynikajednoznaczna gwarancja niewielkiego czynszu). Powstaje więc zatem obawa o faktycznezarabianie na siebie Funduszu, w drugim roku i kolejnych latach jego funkcjonowania.Pomysł na najem lub najem z dojściem do własności jest bardzo bliski lokatorskiemuczy spółdzielczemu prawu do lokalu.

Pojawiać może się więc pytanie, czybudownictwem powinno zająć się państwo, które nie ma kompetencji w tym zakresie,czy państwo powinno raczej wesprzeć spółdzielnie. Warto także pamiętać o istniejącychjuż podobnych rozwiązaniach, tj. towarzystwa budownictwa społecznego, które zostałyutworzone z myślą o budowie tanich mieszkań na wynajem przy zastosowaniu niewielkiejstawki czynszu. Wydaje się bowiem, że bardziej racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionymjest umożliwienie podmiotom do tego dedykowanym, aby one zajęły się rozwojembudownictwa mieszkaniowego, a państwo je wspierało w podejmowanych działaniach.Nie może także ujść uwadze, iż proponowane w ustawie rozwiązania de factoprowadzą do zaburzenia działań wolnego rynku poprzez nadmierną ingerencję w jegoprawidłowe funkcjonowanie.

W tym kontekście warto pamiętać o możliwych długofalowychskutkach projektu, jak chociażby spadek zarobków właścicieli mieszkań osiągającychdochody na wynajmie.Zwracamy również uwagę na zastosowane przez projektodawców tzw. kryteriapierwszeństwa zawarcia umowy najmu, ponieważ z oczywistych względów, chętnych nanajem będzie więcej niż dostępnych lokali. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnie,wskazane w projekcie ustawy kryterium polegające na premiowaniu osób, które jużwcześniej złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości,jednak nie zawarły umowy najmu z powodu większej liczby gospodarstw domowychskładających wniosek o wynajem mieszkania niż liczba dostępnych mieszkań.

O ilewskazane w pozostałych punktach kryteria, tj. niskie dochody, wychowywaniedziecka, są zrozumiałe, o tyle nie znajduje uzasadnienia nagradzanie osób za sam faktpowielania składania wniosku o przyznanie mieszkanie, z ryzykiem pominięcia osóbbardziej potrzebujących. Jako ryzykowne należy ocenić także zastrzeżenie na rzeczFunduszu uprawnienia do zatwierdzenia zastosowanych przez dany podmiot kryteriówpierwszeństwa, co znacznie ogranicza swobodę w ich kształtowaniu i dostosowaniu doaktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym.Jako niepokojący należy także ocenić brak planowanej weryfikacji spełniania przezbeneficjentów programu warunków uprawniających do przyznania mieszkania napreferencyjnych warunkach już po zakwalifikowaniu się do programu.

Takie osoby po30 latach będą uprawnione do wykupu wynajmowanego mieszkania. Nawet w przypadkuistotnej zmiany ich sytuacji materialnej i życiowej, będą uprawnione do wykupu lokalu napreferencyjnych warunkach – po niższej cenie, bez konieczności posiadania wkładuwłasnego, czy zaciągania kredytu. Natomiast osoby, dla których z założenia jestdedykowany program zostaną w ten sposób pominięte.

Reasumując, BCC popiera wszelkie inicjatywy związane z poprawą jakości życia, w tymsytuacji mieszkaniowej obywateli. Jednak, pomimo ogólnej aprobaty dla projektu, naszymzdaniem posiada on mankamenty, które koniecznie wymagają ponownego rozważenia przezustawodawcę. Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać ogół funkcjonujących w krajupraw i pozostawać w spójności i zgodzie z interesami wszystkich podmiotów.

 

Kontakt:dr Łukasz Bernatowicz

Dodaj komentarz:

Wpisz kod z obrazka:

Wasze komentarze:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.